Praktijk gestaltpsychotherapie

Hoe werkt een gestaltpsychotherapeut?

De gestaltpsychotherapeut helpt u om dichter bij uw beleving te komen. Hij helpt u uw persoonlijke ervaringen te doorleven en te verwoorden. Hij kijkt hoe u contact maakt en wat u hierbij ervaart. Door het proces te ondersteunen en zorgvuldig te volgen benadert hij elke cliënt als uniek en individueel, in zijn anderszijn.

De psychotherapeut gaat zorgvuldig te werk, benadert u met respect en zal u nergens toe dwingen. Hij creëert een veilige omgeving waarin u kunt experimenteren met nieuw gedrag.

Wat kunt u verwachten na de therapie?

Gestaltpsychotherapie geeft u de mogelijkheid om uw gevoelens, verstand en handelen meer op elkaar af te stemmen. Als het op een terrein van uw leven beter gaat, kunt u daaruit delevenslust putten om op andere terreinen aan verbetering te werken. U kunt beter uw eigen verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken die bij u passen.

Gestaltpsychotherapie kan helpen bij

– lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
– contactproblemen
– depressie, lusteloosheid, angsten of spanningen
– opvoedingsproblemen
– relatieproblemen
– rouwverwerking
– zingevingsvragen
– stress en burn-out
– het verwerken van traumatische ervaringen
– persoonlijkheidsproblemen
– psychiatrische problemen

Welke vormen van gestaltpsychotherapie zijn er?

– individuele therapie (kinderen, jongeren, volwassenen)
– partnerrelatietherapie
– gezinstherapie
– groepstherapie

Hoe lang duurt een psychotherapie?

De duur van een psychotherapie verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de aard van u problemen, wensen en mogelijkheden. De psychotherapeut zal in het begin de vermoedelijke duur van de psychotherapie met u bespreken. Later kan blijken dat het nodig is om langer door te gaan of dat de therapie korter duurt dan verwacht.

Welke afspraken maakt u?

Het is gebruikelijk dat de psychotherapie begint met een kennismakingsgesprek. Dan volgt een intakefase waarin u bespreekt wat u met de psychotherapie wilt bereiken en welke manier van werken daarvoor het beste is. Daarnaast maakt u afspraken over de duur, frequentie en kosten. In sommige gevallen vergoedt uw ziekenfonds de kosten. Uw psychotherapeut kan u hierover informeren.

Tarieven

De VBEGP verstrekt geen richtlijnen over de te hanteren tarieven. Doorgaans zijn het de gangbare tarieven.