1976-1999 Vereniging voor Gestalttherapie vzw

Op 20 februari 1976 wordt in Leuven de Vereniging voor Gestalttherapie vzw opgericht. Onder de stichters zijn Miel Heylen, Koen Behets, Georges Wollants, Myriam Vereecken, Ivo Op de Beeck, Richard van Egdom en Eva Titus. Het doel van de nieuwe Vereniging wordt het propageren van de Gestalttherapie, de bevordering van de toepassingen ervan, in te staan voor de vervolmaking en de bijscholing dienaangaande, de deskundigheid van trainers en therapeuten te beschermen en te waarborgen ten overstaan van cliënt en samenleving.

De Vereniging vertegenwoordigt de Society for Gestalt Theory and its Applications (GTA) in België.

Leden en belangstellende leden ontvangen het wetenschappelijk tijdschrift “Gestalt Theory” tegen een gunsttarief. Daarnaast publiceert de Vereniging een eigen kwartaaltijdschrift “Gestalt-kontakt”, dat informatie bevat m.b.t. de praktijk van het Gestalttherapie beoefenen, bijscholingsmogelijkheden en berichten.

Aanvankelijk worden enkel afgestudeerden van het Studie- en Opleidingscentrum voor Gestalttherapie als “werkend” lid van de Vereniging toegelaten. Deze kunnen zich als “psychotherapeut, lid van de Vereniging voor Gestalttherapie vzw” kenbaar maken. Bovendien geeft de Vereniging het advies om hun vooropleiding duidelijk te vermelden, bijv. “klinisch psycholoog-psychotherapeut, lid van de Vereniging voor Gestalttherapie vzw”.

Later kunnen ook afstudeerden van het Instituut Voor Communicatie (IVC) bij de beroepsvereniging aansluiten.

Ieder jaar organiseert de Vereniging op de eerste woensdag van december haar studiedag. Veel weerklank kregen de studiedagen Werken met dromen in de Gestalttherapie (1984), Zingeving (1986), Overdracht (1989), Borderline-patiënten (1990), Wegen tot Herstel (1996) of De verlokking van de Waanzin (1998). De gehouden referaten worden na elke studiedag in een brochure gebundeld. Sommige bijdragen hebben decennia later hun relevantie nog niet verloren.

volgende pagina: 2000-2013 NVAGT Afdeling Vlaanderen vzw