Gestalt en psychopathologie

YONTEF, G.M. (1993). Awareness Dialogue & Process. Essays on Gestalt Therapy. Highland, NY: The Gestalt Journal Press, Inc.
In dit algemeen boek over de gestaltbenadering vindt men:
– pp. 388 – 418: The Differential Application of Gestalt Therapy: over klinische diagnose en procesdiagnose,
– pp. 419 – 488: Treating People with Character Disorders: over Narcistische en over Borderline PS en hoe verschillend de behandeling ervan moet zijn.

WHEELER, G. (1994). Compulsion and Curiosity. A Gestalt Approach to Obsessive Compulsive Disorder. In: The British Gestalt Journal, 3, (pp.15-21). The Gestalt Psychotherapy Training Institute.
Een voorbeeld van een artikel dat een vergelijkend onderzoek beschrijft tussen enkele behandelingsmethoden en dat verschenen is in één van de toonaangevende gestalttijdschriften.

NARANJO, C. (1994). Character and Neurosis, An Integrative View.  Nevada City USA: Gateways.  Een introductie tot een effectieve en bewezen methode om op het zelf te werken. Dient ook als een diagnostisch handvat, of leidraad voor professionals.

KEPNER, J. (1995). Healing Tasks. Psychotherapy with adult survivors of childhood abuse. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Een baanbrekend werk over psychotraumatherapie, vertrekkend van een gecombineerd fasen- en taken-model.

FUHR, R., SRECKOVIC, M. & GREMMLER-FUHR, M. (Red.) (1999). Handbuch der Gestalttherapie. Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie).
In dit volumineuze boek (1245 bladzijden!) vindt men:
– pp. 635 – 687: hoofdstukken over diagnostiek en procesdiagnose
– pp. 689 – 856: hoofdstukken over Gestalttherapie in speziellen Leidenssituationen:  hoofdstukken over behandeling van 1. neurosen, 2. ‘structurele stoornissen’, 3. narcistische stoornissen, 4. psychotische stoornissen, 5. borderline-stoornissen, 6. psychosomatiek, 7. zuchtigheid en boulemie, 8. trauma & geweld, 9. crisisinterventie in de psychiatrie.
– pp. 1091 – 1178: hoofdstukken over onderzoek: 1. Algemeen, 2. Depressie (hoofdstuk van Leslie S. Greenberg & Jeanne C. Watson), 3. Praktijkgeoriënteerd onderzoeksproject, 4. Procesonderzoek.

ROBINE J-M. (2001), « From Field to Situation », in Contact and Relationship in a Field Perspective, Bordeaux, l’exprimerie 2001. Reprinted as « The GTin Experience », a special issue of International Gestalt Journal, vol. 31  n°1, 2008

ROBINE  J.-M. Ed. (2001), Contact and Relationship in a Field Perspective, Bordeaux, l’exprimerie 2001. Reprinted as « The GTin Experience », a special issue of International Gestalt Journal, vol. 31  n°1, 2008

ROBINE J.-M. (2002), « Intentionality in Flesh and Blood », International Gestalt Journal, vol. 26, n°2, 2003

ROBINE J.-M. (2003), « I am Me and my Circumstances, an Interview by Richard Wallstein », The British Gestalt Journal, 2003, vol. 12, n°1

VAZQUEZ BANDIN C. (2003) Searching for words to tell. Madrid, Ed. Sociedad de Cultura Valle-Inclán, Colección Los libros del CTP, 2008,
pp. 53-79. Diagnosis and Psychopathology 

SPAGNUOLO LOBB, M. & AMENDT-LYON, N. (Eds.) (2003). Creative License. The Art of Gestalt Therapy. Springer: Wien/New York.
Margherita Spagnuolo Lobb legde de basis van de gestalttherapeutische benadering van cliënten met psychotische stoornissen. In een hoofdstuk in dit boek (pp. 261 – 277) ontwikkelt ze haar model: Creative Adjustment in Madness: A Gestalt Therapy Model for Seriously Disturbed Patients.

FRANCESETTI, G. (Ed.) (2007). Panic Attacks and Postmodernity. Gestalt Therapy Between Clinical and Social Perspectives. Milano: FrancoAngeli (Gestalt Therapy Book Series).
Dr. Gianni Francesetti is psychiater en gestaltpsychotherapeut en de huidige voorzitter van de EAGT (European Association for Gestalt Therapy), lid van de EAP (European Association of Psychotherapy). Hij leidt een tweejarige internationale opleiding in Psychopathologie: ‘Gestalt Therapy Approach to Psychopathology and Contemporary Disturbances‘. Hij doet veel onderzoekswerk. Zie verder.

ANGER, H. & SCHULTHESS, P. (Hg.) (2008). Gestalt-Traumatherapie. Vom Überleben zum Leben: Mit traumatisierten Menschen arbeiten. Bergisch Gladbach: EHP – Verlag Andreas Kohlhage (IGW – Institut für Integrative Gestalttherapie Würzburg – Publikationen).
Hoofdstukken uit de gestalttherapeutische traumatherapie, met enkele hoofdstukken over oorlog en trauma.
Peter Schulthess is gestaltpsychotherapeut en onderzoeker. Hij is voorzitter van het ‘Schweizer Charta für Psychotherapie’, een overkoepelend bestuursorgaan van opleidingsinstituten en beroepsverenigingen van verschillende modaliteiten. Doel is kwaliteitsverbetering en het bevorderen van verdere ontwikkeling van psychotherapie. De verbonden instituten verbinden zich ook tot onderzoek. Zie verder.

DERKINDEREN, P., KNIJFF, E. & MEIJER, S. (Red.) (2009). Praktijkboek Gestalt. Utrecht: De Tijdstroom.
In dit boek vindt men:
– pp. 65 – 80 een hoofdstuk over diagnose
– pp. 97 – 150: hoofdstukken over psychopathologie: 1. algemeen, 2. stemming en stemmingsstoornis, 3. schaamte, 4. PTSS.
– pp 151: hoofdstukken met casuïstiek, o.a. verlieservaringen & depressie, cliënten met een lichamelijke aandoening, dissociatieve fenomenen, enzovoort.

FRANCESETTI, G., GECELE, M., & ROUBAL, J. (Red.) (2013). Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact. Milano: FrancoAngeli (Gestalt Therapy Book Series), met voorwoord van Leslie S. Greenberg.
Dit boek is geheels gewijd aan psychopathologie, waarbij de moeilijke onderwerpen niet geschuwd worden: dementie, verslaving, psychosen, bipolaire stoornissen, enzovoort.
Origineel aan dit boek is dat elk hoofdstuk gevolgd wordt door een kritisch ‘comment’ geschreven door een andere auteur.
Dit boek wordt momenteel door een werkgroep van NVAGT vertaald in het Nederlands.