Gestaltpsychotherapie

Soms word je geconfronteerd met situaties die te groot lijken voor jou. Een relatiecrisis, de dood van een geliefd persoon, een chronische ziekte, een fatale ziekte, depressies, te veel negatieve stress, burn-out. Soms is het heel onduidelijk, soms lijkt het uit het niets te komen.

Je voelt je lusteloos, bang, onzeker, verdrietig of opstandig of als verlamd. Je voelt je eenzaam met deze problemen. Je voelt geen of te weinig steun of begrip in je omgeving, je familie, je vrienden.

Het kan dan waardevol zijn om professionele begeleiding te zoeken zoals gestalttherapie.

Psychotherapie van het contact

Gestalttherapie wordt de psychotherapie van het contact genoemd.

Contact is even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. De mens leeft in zijn contact(en), zij geven zijn leven betekenis.

Contact is dat wat gebeurt tussen de mens en zijn omgeving: hoe de mens met de dingen en met zijn medemensen omgaat, hoe de omgeving met hem omgaat. Contact is een proces, een gebeuren.

In gestalttherapie staat het contact tussen cliënt en psychotherapeut centraal: het is het veld en de motor van alle verandering.

De mens én zijn omgeving

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de mens maar bestaat in zijn wisselwerking met zijn omgeving, zijn familie, zijn werksituatie, zijn vrienden, de rest van de wereld.

Psychische problemen ontstaan als deze wisselwerking verstoord is en men niet in staat is dit te herstellen. Psychopathologie is pathologie van de persoon in zijn wisselwerking met zijn omgeving. Deze opvatting is verschillend van de meeste ziekteopvattingen omdat die meestal psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht van de persoon.

Gestaltpsychotherapie

Wanneer u kiest voor de gestaltbenadering, zult u merken dat de gestaltpsychotherapeut niet alleen bij uw problemen zelf stilstaat, maar meer nadruk legt op de manier waarop u ze ervaart, welke betekenis ze hebben voor u, in uw leven en hoe u ermee omgaat.

De aandacht is vooral gericht op wat uw zintuigen waarnemen en hoe u dit lijfelijk ervaart. Dat geeft vaak een passender antwoord op levensvragen dan uw gedachten. Door u te concentreren op het lichamelijke en zintuiglijke, leert u om opnieuw contact te maken met uw eigen beleving en op een creatieve manier met uw problemen om te gaan.

Gestalttherapie is daarom een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is, maar ook humoristisch en bevrijdend.