Specifieke onderwerpen

Gestalt  met kinderen en adolescenten

McCONVILLE, M. (1995). Adolescence. Psychotherapy and the emergent self. San Francisco: Jossey-Bass. A Gestalt Institute  of Cleveland Publication.
Een effectief model  voor therapie met jongeren.

McCONVILLE, M. & WHEELER, G. (editors) (2001). The Heart of Development. Gestalt Approaches to Working with Children, Adolescents and Their Works.
Vol.1 : Childhood
Vol.2 : Adolescence. Cambridge MA: Gestaltpress.
Een brede selectie van bijdragen van diverse auteurs die de toepassingen aantonen van Gestalt in het werken met kinderen en adolescenten, hun families en wereld.
Beide uitgevers zijn verbonden aan het Gestalt Institute of Cleveland, USA.

Gestalt met koppels

WHEELER, G. & BACKMAN, S. (Editors) (1994). On intimate Ground. A Gestalt Approach to working with couples. San Francisco : Jossey-Bass. A Gestalt Institute  of Cleveland Publication.
Diverse auteurs : Wheeler, J. Hemming, H. Beaumont, P. Papernow, A. Singer, F. Curtis, J.Melnick, S. Nevis, J. Zinker e.a.

ZINKER, J. (1994-1998). In Search of Good  Form. Gestalttherapy with Couples and Families. Cambridge,MA: GIC Press. A Gestalt Institute  of Cleveland Publication.

Over schaamte

LEE,R.G. & WHEELER, G. (1996) The Voice of Shame. Silence and Connection in Psychotherapy. San Francisco: Jossey-Bass. A Gestalt Institute  of Cleveland Publication.
13 Gestalttherapeuten doen een diepte onderzoek naar de rol van schaamte in de ontwikkeling van het zelf. Zowel vanuit de theorie als de praktijk.

Over de therapeutische relatie

ZINKER,J. (1978). Creative Process in Gestalt Therapy. New York: Vintage Books.