Wettelijke erkenning psychotherapie

We raden aan studenten die een psychotherapie-opleiding wensen te starten zich hierover goed te informeren.

Website: https://www.health.belgium.be/nl/psychotherapeut

Wat is de wettelijke erkenning van de psychotherapie?

In België is het uitoefenen van de psychotherapie wettelijk beschermd sinds 01/09/2016. Concreet houdt dit in dat vanaf dan enkel nog artsen, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen, na het volgen van een psychotherapie opleiding, deze titel wettelijk mogen dragen en het beroep mogen uitoefenen. Er werden overgangsmaatregelen (= verworven rechten) voorzien voor psychotherapeuten die al aan de slag waren vóór 01/09/2016 en studenten die aan het studeren waren (basisopleiding of psychotherapie-opleiding) op 01/09/2016 of aangevat hadden in het jaar 2016-2017.  

Wat is het verschil tussen gecertificeerde leden van de NVAGT en de wettelijke erkenning van de psychotherapie in België?

Het is belangrijk te duiden dat de NVAGT/EAGT ruimere voorwaarden hanteert om lid te zijn van de beroepsvereniging dan de Belgische wetgeving omtrent de erkenning tot het wettelijk uitoefenen van de psychotherapie. En dit sinds de wetswijziging van 01/09/2016.

Aangezien het om een Belgische wettelijke erkenning gaat van de psychotherapie staat deze boven het lidmaatschap/certificering van de NVAGT/EAGT, wanneer we spreken over het wettelijk uitoefenen van de psychotherapie.

De Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie vzw, gekend als VBEGP, is de beroepsvereniging van de NVAGT gecertificeerde gestalttherapeuten in Vlaanderen die ook voldoen aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te psychotherapie te beoefenen in België. Ze behartigt de belangen van deze beoefenaars van de psychotherapie.

Wat is het verschil tussen WUG en niet-WUG?

WUG betekent de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Deze wet somt op onder welke voorwaarden iemand in België een gezondheidszorgberoep mag uitoefenen en welke titels er voor die beroepen zijn. Deze beroepen hebben titelbescherming en beroepsbescherming op wettelijke basis. Het gaat over de beroepen arts, tandarts, apotheker, verpleegkundige, kinesitherapeut, vroedvrouw, zorgkundige en paramedische beroepen.

Psychotherapie wordt beschouwd als een behandelingsvorm of een subspecialisatie van de gereglementeerde WUG beroepen: arts, klinische psychologie en klinische orthopedagogie. Psychotherapie wordt niet beschouwd als een afzonderlijke beroepstitel.

Het belang van WUG en niet-WUG in de overgangsmaatregelen:

De wet van 01/09/2016 zegt dat van de psychotherapeuten die vallen onder de overgangsmaatregelen enkel mensen die een WUG statuut hebben, de psychotherapie autonoom mogen uitoefenen.

Psychotherapeuten met een niet-WUG statuut die vallen onder de overgangsmaatregelen, mogen de psychotherapie uitoefenen op niet-autonome wijze. Zij zullen bijgevolg onder toezicht staan van een WUG-beroeper (of WUG-beroep die verworven rechten geniet) die de psychotherapie uitoefent.

Opgelet! Voorlopig mogen ook alle mensen die al aan de slag waren als psychotherapeut (dus ook niet-WUG, mensen zonder de nodige vooropleiding,…) op 01/09/2016, autonoom het beroep uitoefenen in afwachting van de uitvoeringsbesluiten die de wetgever kan vastleggen. (Grondwettelijk Hof, arrest van 16 maart 2017)

Schema verworven rechten in het kader van de overgangsmaatregelen: