Tijdschrift GESTALT

Onder impuls van Georges Wollants, Daan van Praag en Georges Lambrechts verscheen in 1994 de eerste jaargang van het tijdschrift GESTALT, tijdschrift voor Gestalttherapie. Het tijdschrift wilde een platform geven aan de theorie van de Gestalttherapie. Er werden wetenschappelijke artikels gepubliceerd, boeken besproken, enquêtes gehouden, gestalttheoretische teksten vertaald en lezingen van keynote sprekers op congressen gepubliceerd. Vanaf 2002 verscheen het tijdschrift onder de auspiciën van de NVAGT. Het laatste nummer verscheen in 2011, waarna de NVAGT opnieuw zocht naar manieren om haar leden op de hoogte te houden van nieuwe inzichten, boeken, enz.