Missie VBEGP vzw

De Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VBEGP vzw. verenigt de gestaltpsychotherapeuten in Vlaanderen.

Ze is dus in de eerste plaats een beroepsvereniging die de Vlaamse gestaltpsychotherapeuten dient en vertegenwoordigt.

De VBEGP vzw is echter veel meer.

De gestaltbenadering is fundamenteel een benadering die ingebed is in de wereld en die open is naar deze wereld. Het is een benadering die ook heel veel belang hecht aan contact, dialoog, relatie, verbinding.

Daarom heeft ze ook een opdracht en een taak naar (potentiële) cliënten, naar het bredere psychotherapeutische en hulpverleningsveld, naar de Vlaamse zorgsituatie, naar de Vlaamse overheid.

Als onderdeel van de NVAGT (Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie) is VBEGP voor Vlaanderen de vertegenwoordiger van de NVAGT en gebeuren de meeste van haar activiteiten in samenwerking met de NVAGT.

De VBEGP vzw is er voor de gestaltpsychotherapeuten in Vlaanderen

De VBEGP vzw dient, in samenwerking met NVAGT, de Vlaamse gestaltpsychotherapeuten op verschillende wijzen:

1. Ze zorgt voor de kwaliteitsbevordering van de leden door

– de organisatie van supervisie en intervisie (zie: zoek een Supervisor)
– de organisatie van bijscholing onder de vorm van ontmoetingsavonden, studiedagen, congressen, workshops, enzovoort
– het bevorderen van netwerken.

2. Ze behartigt, in samenwerking met NVAGT, de belangen van haar leden door:

– het afstemmen van haar certificeringseisen aan de Vlaamse en de Europese realiteit
– het zorgvuldig omgaan met ethische kwesties, het continu verfijnen van haar ethische code (zie ethische code), het zorgvuldig omgaan met eventuele vragen en klachten.

3. Ze vertegenwoordigt haar leden:

– in officiële organen die instaan voor de erkenning van psychotherapeuten in Vlaanderen
– in het bestuur, de kerngroepen en de werkgroepen van de NVAGT en extended board van de EAGT
– in het organisatiecomité van het tweejaarlijks congres van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Vlaanderen
– in andere organen die psychotherapeuten en /of andere hulpverleners in Vlaanderen vertegenwoordigen
– overal waar nodig.

De VBEGP vzw is er voor de cliënten

– de VBEGP vzw zorgt voor een betere kennis van de gestaltpsychotherapie onder andere door het bekendmaken van belangrijke geschriften over gestaltbenadering op de website.
– de vereniging verzorgt, in samenwerking met NVAGT, voor een geupdate lijst van gestaltpsychotherapeuten in Vlaanderen
– de vereniging heeft een ethische code , een klachtenprocedure en werkt met vertrouwenspersonen.

De VBEGP vzw bestaat niet op zichzelf

– De VBEGP vzw onderhoudt contacten met andere beroepsverenigingen, onder andere door het uitwisselen van data en activiteiten.
– De VBEGP vzw organiseert, als lid van het organisatiecomité, mee het tweejaarlijkse congres van de ggz in Vlaanderen.

De VBEGP vzw wil mee zorg dragen voor de situatie van de ggz in Vlaanderen

De VBEGP vzw zetelt waar mogelijk in de belangrijke organen die instaan voor de erkenning van de psychotherapie in België.