Grondslagen van de gestalttherapie

Fritz Perls, Laura Perls en Paul Goodman zijn de voornaamste grondleggers van gestalttherapie.

Enkele belangrijke werken:

 • PERLS, F., HEFFERLINE, R. & GOODMAN, P. (1951;1994). Gestalt Therapy. Excitement and Growth in the Human Personality. Highland/N.Y.: The Gestalt Journal Press.
 • PERLS, F.  (1973; 1994). Gestalttherapie Verbatim. Naar een geïntegreerde persoonlijkheid.
  Bevat woordelijke verslagen van Perls zijn therapiesessies.
 • PERLS, F. (1973; 1996). Gestaltbenadering, Gestalt in actie.
  Illustratieve  teksten van sessies. Deel 1 beschrijft hoe de Gestaltbenadering uit observeerbare feiten van het menselijk gedrag ontstaat. Deel 2 schetst voorbeelden uit Perls zijn therapeutische praktijk.
 • PERLS, L. (1992). Living at the Boundary. Highland/N.Y.: The Gestalt Journal Press.

Andere basiswerken:

 • DE ROECK, B-P. (1975). Gras onder mijn voeten. Berchem/Antw: Epo
  Nog altijd zeer leesbaar prettig boekje over Gestalt voor wie er niets van weet. 
 • VAN  PRAAG, D. (1987). Gestalttherapie, een procesbenadering. Amersfoort/Leuven: Acco
  Samenvattend overzicht van het wat, hoe, waarom van de Gestalttherapie, kernbegrippen awareness, contact, gestaltformatie. Deed toen al een oproep om een centrum voor Gestalttherapie op te richten  voor wetenschappelijk onderzoek en theorievorming, liefst verbonden aan een universiteit.
 • NARANJO, C. (1993). Gestalttherapy; The Attitude and Practice of an Atheoretical Experientialism, Nevada City USA: Gateways.
  Gaat over theorie, technieken, strategie e.a. Dr. Naranjo is psychiater, deed onderzoek in psychofarmica en persoonlijkheidsstoornissen, werkte met Perls en Dr.Simkin. Spreker voor the American and European Associations for Humanistic Psychology en op vele nationale en internationale Gestalt Conferenties.
 • POLSTER, E. (1995). A population of Selves. A Therapeutic Exploration of Personal Diversity. San Francisco : Jossey-Bass.
  Manieren van werken voor psychologen, therapeuten, psychiaters enz. om de cliënt te helpen een gezond en sterk gevoel van zelf te ontwikkelen.
 • HATCHER, C. & HIMELSTEIN, P. (editors) (Ned. Vert. VAN WEELE, K.) ( 1997) Handboek gestalttherapie. Alphen a/d Rijn: uitg Karnak.
  Bijdragen van J.Simkin, J.Kogan, J. Greenwald, C. Naranjo, E. Marcus, E. Hackerson, enz. Een helder boek over de principes van de Gestalttherapie, basisbegrippen en inzichten, en hun toepassingen. 
 • VAN PRAAG, D. (1998). Gestalttherapie, Veld en existentie. Maarssen: Elsevier/De Tijdsstroom.
  Geactualiseerde versie van zijn eerste boek.
 • KNIJFF,E. (red.) (1999). Denken en andere alledaagse begrippen vanuit gestalttherapie begrepen. Berchem/Antw: Epo.
  Een neerslag van onderzoek van het begrippenkader, door studenten van MultiDiMens als afstudeerproject voor gestalttherapeuten
 • LAMBRECHTS, G. (2001). De Gestalttherapie tussen Toen en Straks. Berchem: EPO.
 • LAMBRECHTS, G.. (2008).  De Gestalttherapeut in zijn spiegel.  Berchem/Antw: Epo.
  De auteur tekent zijn gebeurtenissen, herinneringen en ervaringen op.

Gemakkelijke lectuur over de grondbegrippen en geschreven door gestalttherapeuten én cliëntgerichte therapeuten

WOLLANTS, G., MISSIAEN, C. & LEYS, C. (Red.) (2004). Ervaringsgerichte Begeleiding van A tot Z. Turnhout: FMS.

Verdere lectuur

Boeken die vernieuwing brachten in de theorie van de gestalttherapie (in volgorde van hun verschijnen):

 • WHEELER, G. (1991, 1998). Gestalt Reconsidered. A new Approach to Contact and Resistance. Cleveland, Ohio: The Gestalt Institute of Cleveland Press.
 • WOLLANTS, G. (2008, 2012). Gestalt Therapy. Therapy of the Situation. London: Sage Publications.
 • SPAGNUOLO LOBB, M. (2013). The Now-for-Next in Psychotherapy. Gestalt Therapy Recounted in Post-Modern Society. Milano: FancoAngeli (Gestalt Therapy Book Series).