Privacywetgeving

Privacyverklaring
De VBEGP vzw is structureel verbonden met de NVAGT en maakt gebruik van de diensten van deze Associatie (certificering, ethische code, klachtenbehandeling, enzovoort).

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moeten wij vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we deze data gebruiken.

In deze verklaring laat de VBEGP vzw weten welke gegevens worden verzameld (en waartoe), als aan de VBEGP vzw  per mail, via het digitaal contactformulier of op andere wijze gegevens worden verstrekt. De VBEGP vzw hanteert de privacyverklaring van de NVAGT  voor deze rubrieken die van toepassing zijn op de werking van de VBEGP vzw ten aanzien van de Vlaamse leden.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de VBEGP vzw. Door gebruik te maken van onze diensten geef je aan het hier omschreven privacybeleid van de VBEGP vzw te accepteren.

Lidmaatschap
Wanneer je je aanmeldt voor het lidmaatschap van de NVAGT  word je gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld: informatie over je vooropleiding en over na- en bijscholing die je hebt gevolgd). Deze gegevens worden gebruikt om het lidmaatschap uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van de NVAGT of die van een derde erkende partij. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover de NVAGT beschikt. De VBEGP vzw kan gebruik maken van deze gegevens onder bovengenoemde condities zoals gesteld door de NVAGT.

Nieuwsbrieven
Wanneer je als lid de nieuwsbrieven van de VBEGP vzw wenst te ontvangen, worden jouw gegevens op een beveiligde manier opgeslagen. Dit maakt het mogelijk jouw inschrijving voor de nieuwsbrieven uit te voeren. De VBEGP vzw zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikken. 

Communicatie 
Wanneer je e-mail of andere berichten naar bestuursleden van de VBEGP vzw verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende activiteit die wij (gaan) bieden relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen in beveiligde bestanden door het bestuurslid van de VBEGP vzw waarnaartoe de e-mail wordt verstuurd en kunnen worden overgemaakt aan de NVAGT in functie van verdere informatieverwerking waar ze evenzeer op een beveiligde server worden geplaatst. Zowel de VBEGP vzw als de NVAGT zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikken.

Derden
De door jou verstrekte informatie wordt niet met derden gedeeld. Al onze bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden al onze leden de mogelijkheid tot het inzien, laten wijzigen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

Uitschrijven dienst nieuwsbrief / mailings
Bij de verspreiding van nieuwsbrieven en mailing vind je de mogelijkheid om je af te melden.

Waarborgen privacy
De VBEGP vzw doet haar uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: 

  1. Zorgvuldig omgaan met al je persoonlijke gegevens.
  2. Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
  3. Waar de NVAGT noodzakelijkerwijs kennis heeft van de gegevens verzameld door de VBEGP vzw  wordt daar vanuit de privacyverklaring zorgvuldig mee omgegaan. 

Wat we vragen van jou
Als het gaat om het organiseren van ontmoetingsavonden, studiedagen etc., zijn we voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van iedere deelnemer ook afhankelijk van jou als deelnemer aan een activiteit. We dringen er als VBEGP vzw op aan dat jij als deelnemer aan een ontmoetingsavond, studiedag of anderszins, geen informatie van mededeelnemers naar buiten brengt en deze ook niet buiten de activiteit zelf met mededeelnemers bespreekt of op een andere manier deelt.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website en onze administratieve systemen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site of de systemen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Zie hiervoor onze site www.vbegp.be