EAGT

Mede onder impuls van de Vereniging voor Gestalttherapie vzw wordt op 5 mei 1985 in Hückeswagen (DE) de European Association for Gestalt Therapy (EAGT) opgericht. Koen Behets (mede-oprichter van de Vereniging voor Gestalttherapie vzw) wordt eerste voorzitter.

De EAGT wil gestalttherapeuten, opleidingsinstituten voor Gestalttherapie en nationale organisaties voor Gestalttherapie in Europa samenbrengen, kennis en ervaring uitwisselen, kwaliteit bevorderen en research stimuleren.

Als het secretariaat zich in België vestigt, verschijnen de statuten van de EAGT als vzw op 17 augustus 2000 in het Belgisch Staatsblad. Nadien verhuist het secretariaat naar Nederland.

Eén van de belangrijkste activiteiten van de EAGT wordt het Europees Gestalt Congres, dat om de drie jaar plaatsvindt en telkens door de beroepsvereniging van een ander Europees land wordt georganiseerd. Het biedt een uniek forum voor het presenteren van onderzoeksactiviteiten in verschillende landen, panelgesprekken over theoretische concepten en workshops over de praktijk van Gestalttherapie op verschillende domeinen.

Gelijkaardig van opzet maar enkel voor Nederlandstaligen wordt het Vlaams/Nederlands Congres voor Gestalttherapie dat in 1993 voor het eerst plaatsvindt en op een groeiende belangstelling mag rekenen.

Op het tweede Vlaams/Nederlands Congres  voor Gestalttherapie in 1996 doet Daan van Praag een oproep om de krachten te bundelen en te komen tot overleg met opleidingsinstituten en verenigingen in Nederland en Vlaanderen. Dit zou uiteindelijk resulteren tot de oprichting van de NVAGT, de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Getalttheorie.

volgende pagina: tijdschrift GESTALT