VBEGP vzw

De Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie vzw, gekend als VBEGP, is de beroepsvereniging van de NVAGT gecertificeerde gestalttherapeuten in Vlaanderen die ook voldoen aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te psychotherapie te beoefenen in België. Ze behartigt de belangen van deze beoefenaars van de psychotherapie.

De VBEGP vzw was voordien gekend onder de benaming Afdeling Vlaanderen van de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie , gekend als NVAGT. De VBEGP vzw blijft structureel verbonden met de NVAGT en maakt gebruik van de diensten van deze Associatie (certificering, ethische code, klachtenbehandeling, enzovoort).

De VBEGP vzw, vertegenwoordigd door de voorzitter, treedt op als enige vertegenwoordiger van de NVAGT in Vlaanderen wanneer het gaat om de officiële erkenning van de beoefenaar van de psychotherapie zoals voorzien in de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (WUG), gecoördineerd op 10 mei 2015.