Historiek

1976-1999 Vereniging voor Gestalttherapie vzw

Op 20 februari 1976 wordt in Leuven de Vereniging voor Gestalttherapie vzw opgericht. Onder de stichters zijn Miel Heylen, Koen Behets, Georges Wollants, Myriam Vereecken, Ivo Op de Beeck, Richard van Egdom en Eva Titus. Het doel van de nieuwe Vereniging wordt het … (verder lezen)

2000-2013 NVAGT Afdeling Vlaanderen vzw

Ontelbare vergaderingen over wat en hoe een “Gestaltkoepel” er best uit zou moeten zien, leiden op 19 maart 1999 tot de oprichting van de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) met maatschappelijk zetel in Almere (NL).

Op de eerste algemene ledenvergadering die op 23 juni 1999 plaatsvindt, houdt Luc Declercq een openingswoord: (verder lezen)

Gestaltopleidingen

Rond 1975 starten zowel het Instituut voor Communicatie (IVC) en het Studie- en Opleidingscentrum voor Gestalttherapie vzw met Gestalttherapie-opleidingen.

Het Studie- en Opleidingscentrum voor Gestalttherapie vzw had in de beginjaren naast Georges Wollants en Richard van Egdom ook Laura Perls, Daniël Rosenblatt, Elisabeth von Godin en Calvin Leonard als stafleden. Later werden … (verder lezen)

EAGT

Mede onder impuls van de Vereniging voor Gestalttherapie vzw wordt op 5 mei 1985 in Hückeswagen (DE) de European Association for Gestalt Therapy (EAGT) opgericht. Koen Behets (mede-oprichter van de Vereniging voor Gestalttherapie vzw) wordt eerste voorzitter.

De EAGT wil gestalttherapeuten, opleidingsinstituten voor Gestalttherapie en nationale organisaties … (verder lezen)

Tijdschrift GESTALT

Onder impuls van Georges Wollants, Daan van Praag en Georges Lambrechts verscheen in 1994 de eerste jaargang van het tijdschrift GESTALT, tijdschrift voor Gestalttherapie. Het tijdschrift wilde een platform geven aan de theorie van de Gestalttherapie. Er werden wetenschappelijke artikels gepubliceerd, boeken besproken, … (verder lezen)