Uncategorized

REMINDER: Ontmoetingsavond 21/11/18

Dag vrienden,

Volgende week is er een belangrijke ontmoetingsavond die de zin en de toekomst van VBEGP en de erkenning in Vlaanderen mee kan bepalen. Kom aub met velen!

Nogmaals de uitnodiging voor de ontmoetingsavond die op woensdag 21 november zal plaatsvinden in Leuven.

Het belooft een boeiende avond te worden waarin o.a. aan de orde zal komen wat we als beroepsverenigingen mogelijks voor elkaar kunnen betekenen.

Grondwettelijk Hof verwerpt verzoekschriften tot vernietiging wet op de Geestelijke GezondheidszorgBeroepen

Beste allen,

Op 1 maart jl heeft het Grondwettelijk Hof haar beslissing meegedeeld mbt tot de verzoekschriften die door een grote groep therapeuten zijn ingediend om de wet van 10 juli 2016 in zijn geheel te laten vernietigen.

Het Hof oordeelt in haar arrest dat  deze verzoekschriften ongegrond zijn.

Na een soort afwachtende stilstand van ongeveer een jaar blijkt dus dat we verder moeten met de wet zoals die is.

(Let wel : het eerder arrest van het Grondwettelijke Hof van 22 december 2016  waarbij het verzoek tot vernietigen van paragraaf 11 wél is goedgekeurd blijft overeind , dwz dat therapeuten die reeds voor 2016 aan het werk zijn, maar niet over een gezondheidsbasisdiploma beschikken, wél zelfstandig kunnen blijven werken)

Op dit ogenblijk wachten we nog altijd op de ministeriële besluiten die duidelijkheid en uitwerking moeten geven aan de algemeenheid van het huidige wettelijke kader.

We houden de vinger aan de pols, van zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we de implicaties hiervan onderzoeken en zo snel en duidelijk mogelijk communiceren.

Marianne De Wulf en Lief Konings

Namens de Werkgroep Erkenning

Persmededeling van minister De Block

Op 28 september gaven Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid het startschot voor de herziening van de wetgeving inzake de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Maggie De Block: “De huidige regelgeving is achterhaald. Er moet veel meer aandacht gegeven worden aan de centrale rol van de patiënt. Patiënten zijn veel beter geïnformeerd dan vroeger en zijn vaardig geworden in de kennismaatschappij van nu. De nieuwe reglementering moet ervoor zorgen dat artsen, verpleegkundigen, paramedici en andere zorgactoren interdisciplinair kunnen samenwerken en communiceren.”

Verdere toelichting is te vinden in de persmededeling van de minister:

2016_09_28-uitoefening-van-de-gezondheidszorgberoepen-_herziening-van-wetgeving-in-startblokken

Reminder: Nieuwjaarsreceptie

Beste gestaltcollega’s,

Vooreerst onze allerbeste wensen voor dit kersverse jaar!

Dat het een boeiend, inspirerend en verbindend jaar mag worden met de nodige helderheid over de gestalt-toekomst, met warme en zachte vormen van contact, met groeikansen voor iedereen en met zachtere en vooral menselijker levensomstandigheden in de hele wereld.

Zoals jullie al op de NVAGT-website konden zien, worden er vanuit de NVAGT drie nieuwjaarsborrels georganiseerd. De eerste twee in Nederland zijn reeds voorbij, die in Vlaanderen is gepland voor nu zondag 31 januari te Gent.

Bij deze uitnodigen wij jullie uit om op zondag 31 januari tussen 15u en 18u te klinken op het nieuwe jaar en elkaar te ontmoeten bij een glaasje en een hapje!

Jullie worden verwacht in Café Vooruit te Gent, Sint Pietersnieuwstraat 23. Alle info over hoe je daar vlot geraakt vind je op www.vooruit.be.

Heel graag tot dan!