Uncategorized

REMINDER: online ALV op 25 juni om 19u

Beste leden, 

Hierbij willen wij jullie nog eens hartelijk uitnodigen om deel te nemen aan

de (online) ALV van de VBEGP op donderdag 25 juni om 19u.

Aansluitend voorzien we tijd om met elkaar in gesprek te gaan.

Jullie vinden op de website alle informatie, alsook de uitnodiging waarin je de zoom-link kan terugvinden.

Hierbij voegen we ook nog het beknopte verslag toe van de voorbije ALV van de NVAGT op 5 juni.

Heel graag tot dan!

Met warme groet van het bestuur,

Maya van Zelst

ALV op 25 juni 2020

Beste leden,

Hierbij de uitnodiging voor de online ALV van de VBEGP vzw die doorgaat op 25 juni 2020 om 19u.

Jullie kunnen hieronder ook de link vinden naar de bijhorende documenten (enkel de uitnodiging en de verslagen, financiële stukken worden verstuurd via nvagt-mailing).

Wij hopen van harte op jullie talrijke online-aanwezigheid!

Wacht niet te lang met inschrijven, dan kunnen wij ons verder ‘online’ organiseren.

Met hartelijke groet,

Het bestuur

uitnodiging online ALV 25 juni 2020
verslag ALV 21 mei 2019
Jaarverslag VBEGP vzw en WG Erkenning

nieuwe datum ALV en corona-inspiratie

Beste leden,

Jullie hadden het al zien aankomen vermoedelijk… gezien de aanhoudende Corona maatregelen lijkt het ons passend om de aankomende ALV & ontmoetingsavond van 22 april 2020 uit te stellen

Jullie vinden de gewijzigde uitnodiging in bijlage.

Ter inspiratie vinden jullie hierbij ook een kort artikel van Gianni Francesetti & Michela Gecele, twee  collega’s uit Turijn. Zij schreven begin maart al hun reflecties over de Corona tijden in Italië neer, om de verbinding met collega’s te blijven voelen en op die manier hun stem te laten horen. Laat het jullie inspireren!

Hopend dat jullie allemaal in goede gezondheid verkeren,

Hartelijke groet van het bestuur

Online therapie en gestalt

Beste leden & collega’s,

Zoals aangekondigd in onze vorige mailing, hierbij het artikel van onze Italiaanse collega, Angela Basile, gestaltpsychotherapeute en trainer in Italië (Gestalt Institute H.C.C. Italy).

Dit artikel werd reeds eerder in het Italiaans gepubliceerd* en hierbij in snel tempo en op vrijwillige basis vertaald door Louis Wauters, gestalttherapeut i.o. Bij deze een grote dankjewel Louis! Jullie vinden hierbij zowel de originele versie als de vertaalde versie

Naast alle regelgevingen, adviezen, procedures en richtlijnen die in deze periode op jullie afkomen, voorzien we bij deze graag nog wat inhoudelijke en mogelijks inspirerende woorden voor jullie gestalt-praktijk. Veel leesgenot!

Met warme groet van het bestuur,
Maya van Zelst

* Basile, A. (2016).”La concentrazione gestaltica nelle terapie via web”, Idee in Psicoterapia, Vol.9 n ° 1-3 “Psicoterapia e media” , Ed.Alpes, Gennaio.

Richtlijnen met betrekking tot het coronavirus

Beste leden,

Gezien de Nationale Veiligheidsraad adviezen formuleert voor de bevolking aangaande het Corona virus, lijkt het ons passend ook met betrekking tot het uitoefenen van ons beroep enkele veiligheidsrichtlijnen mee te geven.

Gelieve deze ter harte te nemen en desgewenst onder collega’s te communiceren.

In deze situatie is het uiterst belangrijk dat cliënten en klanten van onze steun gebruik kunnen blijven maken, uiteraard binnen de veilige grenzen en mogelijkheden die nu passend zijn.

Wij willen vanuit de NVAGT/VBEGP graag het volgende adviseren:
 

1. Neem hygiënische maatregelen zoals geadviseerd wordt door de overheid en waarvan je de richtlijnen kunt vinden bij apotheken. Dus vooral handen wassen en desinfecterende vloeistof gebruiken om deurknoppen en spelmateriaal etc. te ontsmetten.

2. Neem zelf geen risico en ga niet werken of zeg je cliënten af als je klachten hebt zoals keelpijn, hoesten, verkoudheid.

3. Laat cliënten weten dat ze niet moeten komen als ze klachten hebben en wees coulant met annuleringsregels en no show rekeningen.

4. Als cliënten weten dat in hun nabijheid mensen besmet zijn met het virus, adviseer ze dan om niet te komen. Biedt ze eventueel een telefonisch contact.

5. Als je mensen ziet, houd dan afstand. Geen handen schudden. Niet huggen.

6. Biedt liever geen drankjes meer aan tijdens sessies en was het servies als je dat toch gebruikt op hoge temperaturen.

7. Advies is om groepstherapieën af te zeggen tot in ieder geval begin april.

8. Vermijd wachttijden in wachtruimtes.
 

Hou de richtlijnen vanuit de overheid goed in de gaten en stem je eigen activiteiten hierop af!!


Hartelijke groet namens het bestuur van de NVAGT en VBEGP vzw

Oproep tot bijdragen GGZ congres

Beste leden,

Graag maken wij jullie warm om in jullie pen te kruipen en een voorstel tot workshop of lezing in te dienen voor het tiende GGZ congres!
Grijp deze mogelijkheid om jullie werk zichtbaar te maken!

We hopen jullie daar talrijk aanwezig te zien!

Met warme groet,

Het bestuur

“Het tiende ggz-congres: een feest waard!”
Herinnering – Oproep tot bijdragen

Geachte,

Bijna 16 februari 2020.Nog enkele dagen tijd om uw bijdragevoorstel(len) in te dienen voor het tiende Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres op 8 en 9 september 2020 in Antwerpen.We zijn alvast heel benieuwd.
Meer info via deze link  

Met hartelijke groeten,
Rik Van Nuffel

ALV en ontmoetingsavond op 22 april 2020

Save the date! ALV en ontmoetingsavond op 22 april 2020!
Bij de start van het nieuwe jaar blikken we al een eind vooruit in 2020!

De ALV van de VBEGP zal doorgaan op 22 april 2020.
Locatie en verdere invulling van de avond zal nog gecommuniceerd worden.

We hopen op jullie talrijke aanwezigheid en wensen jullie een warme en zachte landing in het nieuwe jaar toe!

Met hartelijke groet,

Het VBEGP bestuur

50 jaar FMS – Focus On Emotion

FMS 50 jaar

Op 11 oktober 2019 vond de viering van 50 jaar FMS – Focus On Emotion plaats met een studiedag in het Provinciehuis te Leuven. Het thema van deze studiedag was ‘Emotie als gangmaker in verbinding met mezelf, de ander, de wereld …’. 

Hilde Eilers en Maya van Zelst van het VBEGP bestuur waren erbij. 
Hierbij een ervaringsverslag van Maya.

50 jaar Focus On Emotion (FMS)

Door mijn trein gemist te hebben, kwam ik te laat toe. Op weg naar de locatie, verbeeldde ik mij al het naar binnen sluipen in het volle auditorium waarin iedereen met zijn volle aandacht naar de spreker vooraan zou gericht zijn. Niets was minder waar. Ik kwam binnen in een zaal waarin een groep mensen in concentrische cirkels zat rond Karel Binon die de dag opende. Zijn presentatie was zichtbaar op vier schermen die rondom de cirkel opgesteld waren. Naast het ongemak over het zichtbaar te laat komen en het dus niet ongezien kunnen binnensluipen, deed het me toch deugd om in deze constellatie te landen. Deze vorm maakte mij nieuwsgierig en enthousiast. Ilse Smets wuifde mij tegemoet en ik kwam op de vrije stoel naast haar terecht.

Luisterend naar de animerende, humoristische openingsspeech van Karel, de huidige directeur, keek ik rond in die rijkgevulde cirkel en bemerkte vrij veel ‘gestalt-collega’s op. Ik kwam thuis in een omgeving die niet helemaal mijn thuis is, en toch voelde het als een soort uitgebreide familiekring waar ik me welkom voelde.

Bij de schets doorheen de geschiedenis (een halve eeuw, hoe vat je dat samen?), werd ook de metafoor binnengebracht van de ‘scheiding van de ouders’, de scheiding tussen de gestalt benadering en de client-centered benadering, terwijl het experiëntiële en existentiële in onze grond ons zo verbond en nog steeds verbindt. 

Naast deze scheiding werd ook benadrukt hoezeer alle kinderen loyaal bleven, niet wegliepen, hun eigen weg vonden en nieuw samengestelde gezinnen vormen. Het maakte mij warm vanbinnen om te voelen dat ondanks of dankzij de geschiedenis, er vooral een gevoel van gemeenschappelijkheid en verbinding op gang kwam bij mij. Het beeld van een experiëntiële universiteit waarin de client-centered en gestalt benadering en mogelijks nog vele andere vertakkingen elkaar aanvullen en verrijken, kwam ineens als droombeeld in mijn gedachten.

Via foto’s en anekdotes, verhalen en herinneringen kreeg ik een blik op die hele geschiedenis.  

Moeilijke en hopeloze periodes van transitie konden benoemd worden in één adem met de namen van de mensen die hun schouders gezet hebben onder het proces van doorzetten en terug tot verbinding komen. En dat er telkens voldoende mensen aan boord bleven. Het zwalpend of bij wijlen kapseizend schip werd niet verlaten, het vaart nog steeds zijn koers, herstellend en zoekend naar veiliger wateren.  

Myriam Jennen, Luk Peeters, Nele Stinckens, Kurt Renders, Arne Heylen, Siebrecht Vanhooren, Pascale Schoenmakers en Marianne De Geyter brachten stuk voor stuk vanuit hun expertise en achtergrond een inzage in de geschiedenis en hun huidige werk. De verschillende ‘talen’ en verschillende doelgroepen of contexten waarin vanuit de client-centered benadering gewerkt wordt, passeerden de revue. De ene al gebalder dan de andere, gaven ze de aanwezigen inkijk in hun wereld, hun passie, hun inspiratiebronnen en wensen voor de toekomst.

Meerdere inspiratiebronnen kwamen in beeld: grondleggers en filosofen, theoretici en grootheden uit het verleden. Dat het zelden psychologen en artsen waren die de grond onder onze experiëntiële voeten voedden, was een aangenaam en subtiel politiek gegeven in dit inspirerende geheel. De Block zou er nog iets van kunnen opsteken. Goodman en Gendlin, Rogers en Laura Perls, Wollants en Greenberg, om er maar een paar op te noemen. Het gestalt gedachtegoed werd meermaals vermeld, zowel in het gemis van de afscheuring die in het verleden gebeurde, als in de meerwaarde die ze (is gestalt vrouwelijk?) nog steeds betekent tot op vandaag.

Ik bemerkte als gestalttherapeute een soort trots op het feit dat ik samen met vele anderen  een gedeelde ‘grond’ voelde, ook al werd de vorm waarin de verschillende richtingen ‘gestalte’ kregen, toch verschillend. Het houdt me gedurende de hele dag bezig hoe we als therapeutische richtingen ons gedachtegoed in de wereld kunnen zetten en een plek in de maatschappelijke, sociale, culturele, wetenschappelijke en academische wereld  kunnen innemen op een zichtbare wijze die congruent blijft met onze visie.

Een duidelijke wens en pleidooi voor meer maatschappelijke inbedding van het experiëntiële en existentiële gedachtegoed in verschillende sectoren (onderwijs, multidiversiteit, cultuur etc) gaf leven en goesting in de zaal. Dat therapie niet de enige weg is om iets te bieden aan mensen met nood aan steun is wel duidelijk. Paul Goodman, één van de grondleggers van de gestalttherapie deed vermoedelijk een dansje in zijn graf toen deze wensen uitgesproken werden. En je ziet, de basis van onze theorievorming is al ruim een halve eeuw oud, maar de essentie ervan is tijdloos en brandend actueel.

Het schip als metafoor werd ook mooi ingezet en stond letterlijk op de tafel in het midden. Op het einde van de dag werden alle dromen en toekomstwensen van de aanwezigen verzameld. Deze werden op kleine kaartjes geschreven en op het dek van het schip neergelegd nadat ze luidop werden voorgelezen.

Deze dag heeft mij geïnspireerd, ontroerd, strijdlustig gemaakt, nieuwsgierig en warm. Het was en is zo deugddoend te voelen dat er vele gemeenschappelijke zeilen zijn om te hijsen en dat we allicht enkel wat extra wind in de zeilen moeten blazen om terug een gezamenlijke koers te varen.

En als kers op de taart deed Karel Binon de dag ervoor de moeite om met eigen hand in de grond te wroeten om voor ons allemaal een haagbeuk boompje in een potje te planten dat we mochten meenemen naar huis. De haagbeuk is een zeer krachtige boom, hij overleeft in barre omstandigheden, kan wortel schieten en groeien in zeer onherbergzame grond. Met andere woorden, ze gedijen quasi overal. Hij/zij is trouwens ook wat men noemt ‘eenhuizig’: zowel de mannelijke als de vrouwelijke bloemen komen op dezelfde plant voor. Als dat geen belichaming is van diversiteit en verbinding! 

Voor mij staat deze boom symbool voor een vernieuwde gemeenschappelijke grond met de client-centered therapeuten, namelijk onze experiëntiële, existentiële en experimentele grond. Ik ga alvast op zoek naar een plekje om hem (of haar of het?) te planten.

Ik ben zowel als bestuurslid van de VBEGPvzw als persoonlijk en als gestalttherapeute aangewakkerd en enthousiast voor het meevaren op dit schip of het deel uitmaken van een grotere vloot, whatever it might be or become, ik ben bereid en paraat voor een vernieuwde vorm van verbinding.

Voor verslag, Maya van Zelst

REMINDER: Ontmoetingsavond 21/11/18

Dag vrienden,

Volgende week is er een belangrijke ontmoetingsavond die de zin en de toekomst van VBEGP en de erkenning in Vlaanderen mee kan bepalen. Kom aub met velen!

Nogmaals de uitnodiging voor de ontmoetingsavond die op woensdag 21 november zal plaatsvinden in Leuven.

Het belooft een boeiende avond te worden waarin o.a. aan de orde zal komen wat we als beroepsverenigingen mogelijks voor elkaar kunnen betekenen.

Grondwettelijk Hof verwerpt verzoekschriften tot vernietiging wet op de Geestelijke GezondheidszorgBeroepen

Beste allen,

Op 1 maart jl heeft het Grondwettelijk Hof haar beslissing meegedeeld mbt tot de verzoekschriften die door een grote groep therapeuten zijn ingediend om de wet van 10 juli 2016 in zijn geheel te laten vernietigen.

Het Hof oordeelt in haar arrest dat  deze verzoekschriften ongegrond zijn.

Na een soort afwachtende stilstand van ongeveer een jaar blijkt dus dat we verder moeten met de wet zoals die is.

(Let wel : het eerder arrest van het Grondwettelijke Hof van 22 december 2016  waarbij het verzoek tot vernietigen van paragraaf 11 wél is goedgekeurd blijft overeind , dwz dat therapeuten die reeds voor 2016 aan het werk zijn, maar niet over een gezondheidsbasisdiploma beschikken, wél zelfstandig kunnen blijven werken)

Op dit ogenblijk wachten we nog altijd op de ministeriële besluiten die duidelijkheid en uitwerking moeten geven aan de algemeenheid van het huidige wettelijke kader.

We houden de vinger aan de pols, van zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we de implicaties hiervan onderzoeken en zo snel en duidelijk mogelijk communiceren.

Marianne De Wulf en Lief Konings

Namens de Werkgroep Erkenning