Archief voor Auteur: admin

50 jaar FMS – Focus On Emotion

FMS 50 jaar

Op 11 oktober 2019 vond de viering van 50 jaar FMS – Focus On Emotion plaats met een studiedag in het Provinciehuis te Leuven. Het thema van deze studiedag was ‘Emotie als gangmaker in verbinding met mezelf, de ander, de wereld …’. 

Hilde Eilers en Maya van Zelst van het VBEGP bestuur waren erbij. 
Hierbij een ervaringsverslag van Maya.

50 jaar Focus On Emotion (FMS)

Door mijn trein gemist te hebben, kwam ik te laat toe. Op weg naar de locatie, verbeeldde ik mij al het naar binnen sluipen in het volle auditorium waarin iedereen met zijn volle aandacht naar de spreker vooraan zou gericht zijn. Niets was minder waar. Ik kwam binnen in een zaal waarin een groep mensen in concentrische cirkels zat rond Karel Binon die de dag opende. Zijn presentatie was zichtbaar op vier schermen die rondom de cirkel opgesteld waren. Naast het ongemak over het zichtbaar te laat komen en het dus niet ongezien kunnen binnensluipen, deed het me toch deugd om in deze constellatie te landen. Deze vorm maakte mij nieuwsgierig en enthousiast. Ilse Smets wuifde mij tegemoet en ik kwam op de vrije stoel naast haar terecht.

Luisterend naar de animerende, humoristische openingsspeech van Karel, de huidige directeur, keek ik rond in die rijkgevulde cirkel en bemerkte vrij veel ‘gestalt-collega’s op. Ik kwam thuis in een omgeving die niet helemaal mijn thuis is, en toch voelde het als een soort uitgebreide familiekring waar ik me welkom voelde.

Bij de schets doorheen de geschiedenis (een halve eeuw, hoe vat je dat samen?), werd ook de metafoor binnengebracht van de ‘scheiding van de ouders’, de scheiding tussen de gestalt benadering en de client-centered benadering, terwijl het experiëntiële en existentiële in onze grond ons zo verbond en nog steeds verbindt. 

Naast deze scheiding werd ook benadrukt hoezeer alle kinderen loyaal bleven, niet wegliepen, hun eigen weg vonden en nieuw samengestelde gezinnen vormen. Het maakte mij warm vanbinnen om te voelen dat ondanks of dankzij de geschiedenis, er vooral een gevoel van gemeenschappelijkheid en verbinding op gang kwam bij mij. Het beeld van een experiëntiële universiteit waarin de client-centered en gestalt benadering en mogelijks nog vele andere vertakkingen elkaar aanvullen en verrijken, kwam ineens als droombeeld in mijn gedachten.

Via foto’s en anekdotes, verhalen en herinneringen kreeg ik een blik op die hele geschiedenis.  

Moeilijke en hopeloze periodes van transitie konden benoemd worden in één adem met de namen van de mensen die hun schouders gezet hebben onder het proces van doorzetten en terug tot verbinding komen. En dat er telkens voldoende mensen aan boord bleven. Het zwalpend of bij wijlen kapseizend schip werd niet verlaten, het vaart nog steeds zijn koers, herstellend en zoekend naar veiliger wateren.  

Myriam Jennen, Luk Peeters, Nele Stinckens, Kurt Renders, Arne Heylen, Siebrecht Vanhooren, Pascale Schoenmakers en Marianne De Geyter brachten stuk voor stuk vanuit hun expertise en achtergrond een inzage in de geschiedenis en hun huidige werk. De verschillende ‘talen’ en verschillende doelgroepen of contexten waarin vanuit de client-centered benadering gewerkt wordt, passeerden de revue. De ene al gebalder dan de andere, gaven ze de aanwezigen inkijk in hun wereld, hun passie, hun inspiratiebronnen en wensen voor de toekomst.

Meerdere inspiratiebronnen kwamen in beeld: grondleggers en filosofen, theoretici en grootheden uit het verleden. Dat het zelden psychologen en artsen waren die de grond onder onze experiëntiële voeten voedden, was een aangenaam en subtiel politiek gegeven in dit inspirerende geheel. De Block zou er nog iets van kunnen opsteken. Goodman en Gendlin, Rogers en Laura Perls, Wollants en Greenberg, om er maar een paar op te noemen. Het gestalt gedachtegoed werd meermaals vermeld, zowel in het gemis van de afscheuring die in het verleden gebeurde, als in de meerwaarde die ze (is gestalt vrouwelijk?) nog steeds betekent tot op vandaag.

Ik bemerkte als gestalttherapeute een soort trots op het feit dat ik samen met vele anderen  een gedeelde ‘grond’ voelde, ook al werd de vorm waarin de verschillende richtingen ‘gestalte’ kregen, toch verschillend. Het houdt me gedurende de hele dag bezig hoe we als therapeutische richtingen ons gedachtegoed in de wereld kunnen zetten en een plek in de maatschappelijke, sociale, culturele, wetenschappelijke en academische wereld  kunnen innemen op een zichtbare wijze die congruent blijft met onze visie.

Een duidelijke wens en pleidooi voor meer maatschappelijke inbedding van het experiëntiële en existentiële gedachtegoed in verschillende sectoren (onderwijs, multidiversiteit, cultuur etc) gaf leven en goesting in de zaal. Dat therapie niet de enige weg is om iets te bieden aan mensen met nood aan steun is wel duidelijk. Paul Goodman, één van de grondleggers van de gestalttherapie deed vermoedelijk een dansje in zijn graf toen deze wensen uitgesproken werden. En je ziet, de basis van onze theorievorming is al ruim een halve eeuw oud, maar de essentie ervan is tijdloos en brandend actueel.

Het schip als metafoor werd ook mooi ingezet en stond letterlijk op de tafel in het midden. Op het einde van de dag werden alle dromen en toekomstwensen van de aanwezigen verzameld. Deze werden op kleine kaartjes geschreven en op het dek van het schip neergelegd nadat ze luidop werden voorgelezen.

Deze dag heeft mij geïnspireerd, ontroerd, strijdlustig gemaakt, nieuwsgierig en warm. Het was en is zo deugddoend te voelen dat er vele gemeenschappelijke zeilen zijn om te hijsen en dat we allicht enkel wat extra wind in de zeilen moeten blazen om terug een gezamenlijke koers te varen.

En als kers op de taart deed Karel Binon de dag ervoor de moeite om met eigen hand in de grond te wroeten om voor ons allemaal een haagbeuk boompje in een potje te planten dat we mochten meenemen naar huis. De haagbeuk is een zeer krachtige boom, hij overleeft in barre omstandigheden, kan wortel schieten en groeien in zeer onherbergzame grond. Met andere woorden, ze gedijen quasi overal. Hij/zij is trouwens ook wat men noemt ‘eenhuizig’: zowel de mannelijke als de vrouwelijke bloemen komen op dezelfde plant voor. Als dat geen belichaming is van diversiteit en verbinding! 

Voor mij staat deze boom symbool voor een vernieuwde gemeenschappelijke grond met de client-centered therapeuten, namelijk onze experiëntiële, existentiële en experimentele grond. Ik ga alvast op zoek naar een plekje om hem (of haar of het?) te planten.

Ik ben zowel als bestuurslid van de VBEGPvzw als persoonlijk en als gestalttherapeute aangewakkerd en enthousiast voor het meevaren op dit schip of het deel uitmaken van een grotere vloot, whatever it might be or become, ik ben bereid en paraat voor een vernieuwde vorm van verbinding.

Voor verslag, Maya van Zelst

Visum voor psychologen

Beste collega’s gestalttherapeuten,

Hierbij willen we jullie op de hoogte brengen van het ‘visum’ dat uitgereikt wordt aan psychologen. Dat dit visum in het leven werd geroepen lijkt ons een te verwachten gevolg van de wetgeving op de erkenning van de psychotherapie die op 1 september 2016 van kracht is gegaan. Klinisch psychologen krijgen het automatisch, andere (psychologen) kunnen nog via een overgangsmaatregel dit visum aanvragen. Het belang van het visum of je ervoor in aanmerking komt en hoe je het kan aanvragen kan je terugvinden op de website van het FOD. https://www.health.belgium.be/nl/klinisch-psychologen

Vanuit onze ad hoc Werkgroep erkenning van de psychotherapie wilden we graag hierop de aandacht vestigen van de mensen die hiervoor in aanmerking kunnen/wensen te komen.
Let wel, dit is nog altijd niet de erkenning op gemeenschapsniveau, de erkenningscriteria voor psychologen zijn er, maar de erkenningscommissies zijn nog niet samengesteld. Meer info vind je hierover ook op de www.vvkp.be.

Vriendelijke groet,
Marianne De Wulf
Lief Konings

ALV VBEGP + Ontmoetingsavond te Gent op 21/5/2019

Beste leden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VBEGP vzw met aansluitend een ontmoetingsavond rond ‘Digitalisering, een meerwaarde voor onze praktijk?’ in Gent.

Wij hopen op een talrijke opkomst!

Namens het bestuur van de VBEGP vzw,

Maya van Zelst

Uitnodiging ALV VBEGP 2019 05 21_

Ontmoetingsavond 21 mei Gent

Verslag ALV 22 mei 2018_1

verslag Staten Generaal GGZ 14 maart 2019

Vandaag, 14 maart 2019, ging de eerste Staten Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg door in Antwerpen.

In totaal waren er zo’n 42 organisaties vertegenwoordigd, waaronder de VBEGP. Onder de 300 aanwezigen onder meer ook onze collega’s Maya van Zelst, Everd Van Soom, Veronique Vermeir en Chris Ekelmans.

Alle geledingen van de GGZ waren vertegenwoordigd en vier grote topics passeerden de revue tijdens deze goedgevulde voormiddag, waarvan de meest prioritaire standpunten momenteel in een noodplan gegoten worden. Al deze teksten kunnen teruggevonden worden op de website van de Staten Generaal, alsook een filmpje dat gedraaid werd tijdens deze bijeenkomst. U kan daarbij Guy Tegenbos aan het werk zien als moderator van de verschillende panels, waarin zowel ervaringsdeskundigen zetelden (oa Brenda Froyen, Ann Callebert, Els Draeck & Els Decock), huisartsen (oa Bram Spinnewijn, Karen Smets, David Vanneste), psychiaters (oa Frieda Matthijs, Kirsten Catthoor, Ruud van Winkel & May Vrijens), onderzoekers (oa Mark Leys & Lieven Annemans), voorzitters (oa Paul Van Deun, Raf De Rycke) en nog vele andere vertegenwoordigers vanuit de brede GGZ zoals juristen, sociologen en psychologen.

Een twee-gesprek met ministers Vandeurzen en De Block was ook deel van het programma. Daarin werd alvast geopperd door Vandeurzen dat de focus teveel op de medische en dus somatische kant van de zorg ligt en te weinig bij de geestelijke gezondheidszorg en dat een verschuiving, ook van budgetten, een prioriteit is. De Block gaf dan weer aan dat er best meer druk mag komen vanuit de GGZ op de politici. Daarin de klimaatbetogingen als voorbeeld nemen leek haar een goed idee. Eens zien of ons dat op bepaalde ideeën brengt! Deze Staten Generaal mag alvast tellen als een daad van druk me dunkt. Het is duidelijk dat de chaotische organisatie en versnippering in het GGZ landschap het niet evident maakt om te besturen. Tegelijk is het feit dat er 9 (negen!) verschillende ministers bepaalde bevoegdheden hebben op vlak van gezondheid eveneens een toonbeeld van versnippering, net datgene wat de politiek de gezondheidszorg verwijt.

Er werden filmpjes met getuigenissen getoond, er werd getwitterd, er werd aangekaart en in vraag gesteld. Het publiek kon via een app zijn stem uitbrengen en voor of tegen een bepaalde stelling stemmen.

Een volledig verslag van deze goedgevulde voormiddag zou ons te ver leiden, maar de voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, Chris Bervoets vatte een aantal punten goed samen onder het motto: Niets Over Ons Zonder Ons.

Het is de eerste keer dat de hele GGZ op deze manier samenzit om adviezen te formuleren naar de politiek toe. Zorgaanzet.net is ook een belangrijk debat-forum waarop je je mening kwijt kan.

Er is vandaag duidelijke een belangrijk signaal gegeven vanuit een breed gedragen GGZ en wij volgen voor onze leden alvast de verdere evoluties op!

Voor verslag, Maya

EAGT nieuws vanuit Rotterdam

Van 1 tot 3 maart 2019 gingen de EAGT meetings door in Rotterdam. Op de foto zie je alle mensen van de General Board van de EAGT waarin Maya van Zelst de NVAGT vertegenwoordigt. Voor het eerst was ook Juliette Raoul Duval van de SBG, onze Franstalige collega’s, aanwezig! De Belgian Bridge Committee (BBC) werd op die manier nieuw leven ingeblazen. Meer dan 20 landen werden vertegenwoordigd op deze boeiende en inspirerende dagen samen in Rotterdam! Hou de nieuwsbrief van de EAGT in de gaten voor meer nieuws.

VBEGP/NVAGT NIEUWJAARSEVENT op 2 februari 2019

Lieve mensen,

Eerst en vooral wensen we jullie mooie ontmoetingen in 2019.

Om dit als organisatie mee te ondersteunen en waar te maken, doen we graag nog een warme oproep voor ons nieuwjaarsevent !

We zetten alle praktische informatie nog even op een rijtje :

Wanneer :      zaterdag 2 februari 2019

Waar :             Auditorium van M HKA (Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen)

Start :             Jullie zijn welkom vanaf 13u45 en we starten om 14 uur

Inschrijven :   Graag tot en met 21 januari 2019 bij het secretariaat: info@nvagt.eu 

Je krijgt voor deze activiteit 2 NVAGT punten

Bij aankomst meld je je aan bij de balie waar je een toegangssticker krijgt samen met andere, nodige informatie. Voor de kunstliefhebbers kan je als gast van de NVAGT vanaf 11 uur gratis de lopende tentoonstellingen bezoeken !!!!! 

Aandacht :     Het museum ligt in de vrije emissiezone !!!

Alle informatie omtrent wegbeschrijvingen met auto of openbaar vervoer kan je terugvinden op hun website : https://www.muhka.be

Wij hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten.

Het nieuwjaarsteam, namens het NVAGT bestuur,

Hilde, Bernadette, Luc en Katrien

Uitnodiging nieuwjaarsevent NVAGT 2019

verslag ontmoetingsavond Gentbrugge 11/9/2018

“W_h_e_n_ _t_h_e_ _w_o_r_l_d_ _n_e_e_d_s_ _u_s_ _t_o_ _s_i_t_ _t_o_g_e_t_h_e_r_, l_i_s_t_e_n_ _a_n_d_ _c_o_n_n_e_c_t_”

Kristin Verellen en Jean Verstraete leidden deze ontmoetingsavond, waarin ze ons uitnodigden deel uit te maken van een cirkel waarin we elkaar met alles wat er aanwezig is, ontmoeten. Net zoals zij dat al geruime tijd doen met ‘Circles, we have the choice’, een beweging die volgde op de aanslagen van 22 maart 2016 waarin Kristin haar man Johan verloor (www.wehavethechoice.com).

Op een fijne plek in Gentbrugge werden we uitgenodigd.

Met een grote groep therapeuten, coachen en anderen zaten we in een cirkel waar in het midden een intieme sfeer werd gecreëerd door een schaal met water en bloemen en kaarsen….

Zittend in een cirkel werd het ontstaansverhaal van ‘Circles, we have the choice’ door Kristin zelf verteld.
Nadien werden we uitgenodigd om zelf te proeven wat het doet en hoe het is om te delen, te praten, niet te praten over wat ons op dat moment bezig houdt aan de hand van enkele reflectieve vragen. 
Achteraf werd de link gelegd naar wat we kunnen meenemen naar onze praktijk.

Waar blijf ik met dat licht van mij’, het boek van Kristin Verellen waarin haar gedichten te lezen zijn en foto’s van Johan Van Steen te zien zijn, werd ook te koop aangeboden.

Het was een fijne avond waar verbinding snel voelbaar werd door het kwetsbare verhaal, de kwetsbare woorden die men zei.

Het inspireert me wel om zelf mee deel uit te maken van de Circles- beweging.

Hilde Eilers

Nog een reflectie van Els Rogiers:

Ik heb genoten van deze ontmoeting. Het was een ontmoeting met mezelf en de ander in luisteren, in horen, in zwijgen en in spreken.

Kristin vertelde haar getuigenis op zo’n manier dat er een warme uitnodigende prikkel van uitging. Ik voelde mij uitgenodigd om er ook te zijn zonder mezelf te forceren. Er zat een sterke kracht in haar uitnodiging, in de veilige cirkel, in het samen kijken naar het midden: het licht van een kaars en er ontstond bij mij zoiets als…och laat maar los, hier mag het mijne er ook zijn en dat van jou ook.

En ja…ik heb de keuze van verbinding in mij, dit voelt goed, ook al kan ik pijn en gemis voelen. De kracht van liefde zal mij troost geven en goesting en daar kies ik voor.

Els Rogiers

REMINDER: Ontmoetingsavond 21/11/18

Dag vrienden,

Volgende week is er een belangrijke ontmoetingsavond die de zin en de toekomst van VBEGP en de erkenning in Vlaanderen mee kan bepalen. Kom aub met velen!

Nogmaals de uitnodiging voor de ontmoetingsavond die op woensdag 21 november zal plaatsvinden in Leuven.

Het belooft een boeiende avond te worden waarin o.a. aan de orde zal komen wat we als beroepsverenigingen mogelijks voor elkaar kunnen betekenen.

Ontmoetingsavond 21 november 2018

Beste collega’s,

Hierbij vind je de uitnodiging voor de ontmoetingsavond die op woensdag 21 november zal plaatsvinden in Leuven.

Het belooft een boeiende avond te worden waarin o.a. aan de orde zal komen wat we als beroepsverenigingen mogelijks voor elkaar kunnen betekenen.

De VBEGP, de VVCEPC en de BWP gaan in dialoog met de leden van VBEGP.

Wees erbij!

Heel graag tot dan,

hartelijke groet van het VBEGP-bestuur

UitnodigingOntmoetingsavondLeuven21112018 2