VBEGP vzw

De Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie vzw, gekend als VBEGP, is de beroepsvereniging van de gecertificeerde gestalttherapeuten in Vlaanderen. Ze behartigt de belangen van deze therapeuten.

De VBEGP vzw was voordien gekend onder de benaming Afdeling Vlaanderen van de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie , gekend als NVAGT. De VBEGP vzw blijft structureel verbonden met de NVAGT en maakt gebruik van de diensten van deze Associatie (certificering, ethische code, klachtenbehandeling, enzovoort).

De VBEGP vzw, vertegenwoordigd door de voorzitter, treedt op als enige vertegenwoordiger van de NVAGT in Vlaanderen wanneer het gaat om de officiële erkenning van de psychotherapeut zoals voorzien in de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen.

Ze is de ‘voordeur’ voor alle officiële informatie die Vlaamse leden van de NVAGT nodig hebben om te voldoen aan de vigerende Belgische wetgeving en aan de lidmaatschapsvereisten van de NVAGT. De VBEGP vzw bewaakt dat Vlaamse leden voldoen aan beide vereisten.

De VBEGP vzw is de spreekbuis,  het aanspreekpunt en het infopunt van de Vlaamse leden die wensen te voldoen aan de wettelijke vereisten voor erkenning als psychotherapeut.